Join us on Youtube Join us on Facebook  
 
Home Vesna Apartmani     Grebaštica Okolica Kako do nas Smještaj Cjenik Rezervacije Kontakt

Vesna video International children festival
Nacionalni park Krka

Nacionalni park Krka proglašen je 1985. godine i sedmi je Nacionalni park Hrvatske. Smješten je u cijelosti na području Šibensko-kninske županije a obuhvaća površinu od 109 km2 uz tok Krke, 2 km nizvodno od Knina do Skradina i donji tok Čikole. Rijeka Krka je duga 72,5 km i jedna je od najdužih dalmatinskih rijeka. Izvire u podnožju planine Dinare oko 3,5 km sjeveroistočno od Knina podno 22 m visokog Topoljskog slapa, Velikog buka ili Krčića slapa. Dužina slatkovodnog vodotoka rijeke Krke je 49 km, a boćatog 23,5 km. Sedam sedrenih slapova i ukupni pad od 242 m čini Krku prirodnim i krškim fenomenom. Sedra je iz vode istaloženi vapnenac koji stalno izgrađuje i podiže sedrene barijere ili pragove i stvara slapove. Najpoznatiji slapovi su Krčić, Bilušić, Brljan, Manojlovac, Rošnjak, Miljacka, Roški slap i Skradinski buk.

Dužina potopljenog ušća Krke iznosi 23,5 km. Morska voda u estuariju rijeke Krke dopire sve do podnožja Skradinskog buka. Zbog očuvane čistoće i snažne biološke vitalnosti smatra se iznimnom pojavom, područje bogato školjkama, slatkovodnom i morskom ribom.

Nacionalni park Krka je pretežno neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća nekoliko sačuvanih ekosustava. NP Krka obiluje izuzetno bogatom i raznolikom florom i faunom, a utvrđeno je 860 vrsta i podvrsta biljaka među kojima je više ilirsko-jadranskih endema. U rijeci Krki obitava 18 vrsta riba među kojima je 10 endema što je svrstava u prirodne spomenike najviše kategorije. Trščaci, ujezereni dijelovi toka i zamočvarene livade obiluju vodozemcima i pticama, a šikare i kamenjari gmazovima. Brojnost vrsta (222), struktura zajednica ptica te veliko značenje Krke za proljetne i jesenske seobe uvrštavaju Krku u ornitološki najvrijednija područja Europe. Među sisavcima najvrijednija je fauna šišmiša, koja sadrži 18 vrsta, uglavnom ugroženih ili pred izumiranjem u Europi. Namjena NP Krka je znanstvena, odgojno-obrazovna, kulturna i rekreativna, a turistička djelatnost omogućuje posjećivanje i razgledavanje parka i okolice.Link: www.krka.hr

  ::: Vesna Apartmani ::: info.vesna.cro@gmail.com : + 385 22 577 265 + 385 98 556 930 * Grebaštica *
 
   < Web Manufactura 2008. >